Categorieën
Oogsten

Walnotenproject 2016

Evenals in 2014 en 2015 bieden wij dit jaar in september – oktober weer walnoten aan  in samenwerking met de familie De Nooijer te ’s Heer Abtskerke. De familie biedt ons de noten aan van  bomen van eigen erf. In een goed jaar kan een boom wel 20 kilo noten leveren.

Wij bieden de deelnemers aan om op een nader af te spreken moment (eind september – begin oktober)  15 kilo noten te rapen. De kosten voor Velt-leden bedragen € 30,00. Niet-leden betalen € 35,00.

Aanmelding kan bij Gerrit Prins: gerprins@zeelandnet.nl, tel. 0118-465687. Wilt u bij uw aanmelding ook de tenaamstelling en het bankrekeningnummer vermelden als deze afwijken van uw e-mailadres? Dat vereenvoudigt de koppeling tussen aanmelding en betaling. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw bijdrage op rekening NL28 ASNB 0708 4968 06  t.n.v. M.N. Willemsen-Klok, de penningmeester van VELT Zeeuwse Eilanden onder vermelding van uw naam, het e-mailadres van de aanmelding, uw lidnummer en ‘walnoten’. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Gerrit Prins.

plattegrondNoten-2