Afd. Zeeuwse Eilanden

Gezond leven op het ritme van de seizoenen en met respect voor natuur en klimaat. Dat is voor Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven, Koken en Tuinieren) het uitgangspunt. Velt helpt je om duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld door geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in de (moes)tuin en je te inspireren voor het koken met groenten en -fruit van het seizoen. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten.

In Vlaanderen en Nederland telt Velt meer 20.000 leden verdeelt over 150-tal lokale of regionale afdelingen. Velt Zeeuwse Eilanden (VeltZE) is een van die afdelingen. VeltZE startte in 2013 en heeft nu (eind 2020) bijna 180 leden. In Nederland zijn ongeveer 4000 mensen lid van Velt

Velt Zeeuwse Eilanden

VeltZE probeert de Velt-gedachte uit te dragen met Zeeuwse accenten. VeltZE werkt samen met verwante organisaties die ook op de Zeeuwse Eilanden werken, zoals Landschapsbeheer Zeeland en Groei en Bloei.

Het bestuur organiseert voor haar leden onder andere bijeenkomsten, samenaankoopacties, cursussen, workshops en excursies.

VeltZE is onderdeel van Velt vzw (vzw = vereniging zonder winstoogmerk) en is geen zelfstandig rechtspersoon. Wel heeft de afdeling bestuursleden die zich bezig houden met de algemene gang van zaken en met de organisatie van activiteiten. Het bestuur legt daarvan verantwoording af aan een ledenvergadering van afdeling Zeeuwse Eilanden. Deze vergadering wordt jaarlijks georganiseerd.

Word je lid van Velt en woon je in het werkgebied van onze afdeling, dan ben je ook lid van afdeling Zeeuwse Eilanden.

Een bron van inkomsten voor de afdeling is de verkoop van Velt-boeken.

De bankrekening van Velt Zeeuwse Eilanden is NL76 INGB 0007 4729 87.