Bestuur

Naam Functie Taken
Tjeerd Blauw Voorzitter Contactpersoon, inhoud nieuwsbrieven
Rien Klippel Secretaris Externe contacten, (leden)administratie, cursussen en workshops, zadenverdeelpunt Tholen, lid bijenwerkgroep
Margriet Selders Penningmeester Organisatie huiskamerbijeenkomsten De Bevelanden
Gerard Valstar Activiteiten-verantwoordelijke zaden- en bloembollenverantwoordelijke
Jaap Hoekman Zaden-verantwoordelijke draagt in 2019 taken over
Remke Kroom Boeken-verantwoordelijke Boekenverkoop, contactpersoon huiskamerbijeenkomsten Walcheren en Voedselbos, zadenverdeelpunt Walcheren