Categorieën
Bijeenkomst

Bed en Breakfast voor de bijen

Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

Op maandag 1 juli 2019 organiseert Velt Zeeuwse Eilanden in samenwerking met De Stichting Het Zeeuwse Landschap een avond over Bed en Breakfast voor de bijen.

Lucien Calle, ecoloog bij Het Zeeuwse Landschap en Landschapsbeheer Zeeland zal ons van alles vertellen en laten zien over de aanleg en het onderhoud van een bijvriendelijke tuin: welke planten en struiken kun je er het beste planten (voedsel), water in je tuin (drinkwater), wat zijn de voordelen voor de bestuiving van je (kleinfruit) en welke vormen van nestgelegenheid leg je het beste aan (bijenhotel, steilwandje), wat is daar voor nodig (kale grond, modderhoekje) en hoe kun je die het beste onderhouden enz. Kortom: deze avond passeren alle onderwerpen die je leren om je eigen tuin bijvriendelijk in te richten en te onderhouden.

De avond wordt gehouden in het kantoor van Het Zeeuwse Landschap, Brugstraat 51 te Wilhelminadorp
We starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Breng ook uw buurman of vriend mee!
Graag voor 30 juni aanmelden via het secretariaat: VeltZE@MJKlippel.nl

Aan het bijwonen van deze avond zijn geen kosten verbonden. Een donatie voor de Stichting Het Zeeuwse Landschap wordt wel op prijs gesteld: er staat een bus…..

Ter info:
Velt heeft in januari 2018 de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Daarmee hebben we ons ertoe “verplicht” ook in onze tuinen maatregelen te treffen voor bijen en andere bestuivers.