Walnotenproject 2019

Afbeelding van Th G via Pixabay

Evenals in voorgaande jaren organiseren wij  in september – oktober 2019 weer een walnotenproject bij familie De Nooijer te ’s Heer Abtskerke.
De familie biedt ons de noten aan van bomen op het eigen erf.

Deelnemers aan dit project kunnen op een nader af te spreken moment (eind september – begin oktober) 15 kilo noten te rapen.

Kosten
Velt-leden: € 32,00.
Niet-leden: € 37,00.

Meer informatie en aanmelden
Gerrit Prins: gerprins@zeelandnet.nl of tel. 0118-465687.
Vermeld uw naam, emailadres en telefoonnummer.

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw bijdrage op rekening
NL76 INGB 0007 472987 t.n.v. Velt afdeling Zeeuwse Eilanden
onder vermelding van uw naam, lidnummer en ‘walnoten”.
Wij registreren de deelnemers op volgorde van de binnenkomst van de bijdragen.