Een website speciaal voor Velt Zeeuwse Eilanden

Internet1Op de ledenvergadering van februari 2015 werd de vraag gesteld of de website van Velt uitgebreid kon worden met een forum. Er is bij de leden behoefte om onderling (digitaal) contact te hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of om zaad te ruilen. Het bestuur is met dit verzoek aan de slag gegaan en heeft de mogelijkheden onderzocht.

“Een website speciaal voor Velt Zeeuwse Eilanden” verder lezen