Afd. Zeeuwse Eilanden

Gezond leven op het ritme van de seizoenen en met respect voor de natuur. Dat is voor Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) het uitgangspunt. Dit betekent bijvoorbeeld geen kunstmest of pesticiden gebruiken in de tuin en aandacht hebben voor het gebruik van seizoensgroenten en -fruit in de keuken. Maar het heeft ook te maken met bewust(er) omgaan met energie. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten.

In Vlaanderen en Nederland telt Velt 14.500 leden verdeelt over 150-tal lokale of regionale afdelingen. Velt Zeeuwse Eilanden (VeltZE) is een van die afdelingen. VeltZE startte in 2013 en heeft begin 2018 bijna 150 leden. In Nederland zijn ongeveer 3000 mensen lid van Velt

Velt Zeeuwse Eilanden

VeltZE probeert de Velt-gedachte uit te dragen met Zeeuwse accenten. VeltZE werkt samen met verwante organisaties die ook op de Zeeuwse Eilanden werken, zoals Slow Food Zeeland en de Vereniging Biologische Boeren Bouwen Bruggen.

Met de biologische boerderij en webshop De Grote Verleiding wordt wel eens wat nieuws geprobeerd, zoals de verkoop van biologisch plantgoed aan VeltZE-leden.

Het bestuur organiseert voor haar leden onder andere cursussen, workshops en excursies. Met een eigen website en Facebookpagina stimuleert VeltZE dat de leden gebruik maken van elkaars kennis.

Wordt u lid van Velt en woont u in het werkgebied van onze afdeling, dan bent u ook lid van afdeling Zeeuwse Eilanden.

VeltZE is onderdeel van Velt vzw (vzw = vereniging zonder winstoogmerk) en is geen zelfstandig rechtspersoon. Wel heeft de afdeling een bestuur dat zich vooral bezig houdt met de organisatie van activiteiten. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van afdeling Zeeuwse Eilanden. Deze vergadering wordt jaarlijks georganiseerd.

Een bron van inkomsten voor de afdeling is de verkoop van Velt-boeken.

De bankrekening van Velt Zeeuwse Eilanden is NL76 INGB 0007 4729 87.