Bed en Breakfast voor de bijen

Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

Op maandag 1 juli 2019 organiseert Velt Zeeuwse Eilanden in samenwerking met De Stichting Het Zeeuwse Landschap een avond over Bed en Breakfast voor de bijen.

Lucien Calle, ecoloog bij Het Zeeuwse Landschap en Landschapsbeheer Zeeland zal ons van alles vertellen en laten zien over de aanleg en het onderhoud van een bijvriendelijke tuin: welke planten en struiken kun je er het beste planten (voedsel), water in je tuin (drinkwater), wat zijn de voordelen voor de bestuiving van je (kleinfruit) en welke vormen van nestgelegenheid leg je het beste aan (bijenhotel, steilwandje), wat is daar voor nodig (kale grond, modderhoekje) en hoe kun je die het beste onderhouden enz. Kortom: deze avond passeren alle onderwerpen die je leren om je eigen tuin bijvriendelijk in te richten en te onderhouden.

De avond wordt gehouden in het kantoor van Het Zeeuwse Landschap, Brugstraat 51 te Wilhelminadorp
We starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Breng ook uw buurman of vriend mee!
Graag voor 30 juni aanmelden via het secretariaat: VeltZE@MJKlippel.nl

Aan het bijwonen van deze avond zijn geen kosten verbonden. Een donatie voor de Stichting Het Zeeuwse Landschap wordt wel op prijs gesteld: er staat een bus…..

Ter info:
Velt heeft in januari 2018 de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Daarmee hebben we ons ertoe “verplicht” ook in onze tuinen maatregelen te treffen voor bijen en andere bestuivers.

Doe-mee-dag Voedselbos de Langhe Laere

Op de zaterdagen 6 april, 4 mei, 1 juni en 7 september 2019 organiseert Voedselbos de Langhe Laere te Nieuw- en Sint Joosland een Doe-mee-dag.

De werkzaamheden in het voedselbos zijn zeer divers en iedereen die meehelpt krijgt een deel van de oogst mee naar huis. Werkzaamheden waaraan gedacht kan worden, zijn: zeisen, zaaien, oogsten en planten.

De ontvangst is om 10:00 uur en de werkzaamheden worden om 16:00 uur afgesloten met wijn/sap en hapjes (alles eigen productie). Ook tussendoor wordt samen gezeten met koffie/thee. Neem wel je eigen boterham mee.

Meer informatie en aanmelden via Wobby Langelaar: wobbyl@gmail.com

Adres
Voedselbos de Langhe Laere
Korte Boomdijk
4339 AE Nieuw- en Sint Joosland

Routebeschrijving
Rij naar de Molendijk, links af de Boomdijk op, vervolgens de eerste weg links. Dan ben je er. De auto kan daar staan.
Perceel zelf ligt aan de Quarleshavenstraat. (Dit perceel heeft geen nummer).